Поръчки направени до 11:00 часа, доставяме в рамките на 3 работни дни. инфо

Общи условия

Общи условия "PaySupport s. r. o." (ООД) за елекротнна търговия и поръчка по пощата

Общи условия на www.heliumking.bg важат за покупка в онлайн магазинът www.heliumking.bg. Целта на общите условия е да определят и уточняват права и задължения на продавача (доставчика), от една страна, и купувача (клиент, потребител) от друга страна, в съответствие със закона. 

Собственикът на онлайн магазин www.heliumking.bg :

PaySupport s. r. o.

Záhradnícka 46/A 821 08 Bratislava

IČO:55976107 

DIČ: 2122146103

 

Седалище на фирмата:
Словашка република
Záhradnícka 46/A 821 08 Bratislava
Всички договорни отношения между продавача и купувача се сключват в съответствие със законодателство на Словашката република. Ако договарящата страна е потребител, правоотношенията, които не са регулирани от условията на бизнес на www.heliumking.bg, се уреждат по Закон №40/1964 Д.в. от Гражданския кодекс в по-късна редакция, Закон № 250/2007 Д.в. от Закон за защита на потребителя, в по-късна редакция и Закон № 108/2000 Д.в. за защита на потребителя при продажбата до вкъщи и продажбите по изпращане на стоки в по-късно редакция. Ако договарящата страна е предприемач, правоотношенията, които не са регулирани от условията на бизнес на www.heliumking.bg, се уреждат по Закон № 513/1991 Д.в. от Търговския кодекс в по-късна редакция.
Купувачът декларира, че предоставените в поръчката лични данни са верни. Съгласно 11 ал. от Закон № 428/2002 Д.в. лицето, което ги е предоставило на информационната система, е отговорно за неверността на личните му данни. Клиентът при регистрация има възможност да се съгласи или да откаже изпращане на съобщения за маркетингови цели по електронна поща, текстови съобщения или други подходящи средства. Изпращането на маркетингова информация е изцяло по избор на клиента.
Купувачът потвърждава в момента на изпращане на поръчката, че е съгласен с общите търговски условия, валидни към момента на изпращане на поръчката и е обвързан от тях от момента на сключване на договора за покупка. Изпращайки поръчката, купувачът потвърждава, че преди да направи поръчката е прочел  условията и изцяло се съгласява с тях.

Нужната информация за Потребителя как е необходимо да попълни формата за поръчка е посочена на уебсайта www.heliumking.bg. Потребителят може да променя данни на поръчката по всяко време до момента докато тя не бъде изпратена. След изпращането е възможно да промените параметрите на поръчката по телефон или електронна поща или писмо.
Записан в търговския регистър на Окръшен съд Кошице 1., част ООД, партида  № 36736/В (нататък в текста само "Продавач")

Поръчител/клиент е лице (компания), което избрало и плати за услуги или стоки на www.heliumking.bg. Клиентът трябва да посочи адрес за доставка или други точки и достоверни данни за контакт в поръчка или при регистрация. Поръчката е заявка на продавача да достави стоката, поръчана от клиента. Всички поръчки, направени чрез www.heliumking.bg са  със задължение за плащане.

Поръчка направена от потребителя трябва да съдържа: - данни за идентификацията на потребителя (име на фирма, седалище, ЕИК - ако потребителят е юридическо лице, или име, фамилия, постоянен адрес - ако потребителят е физическо лице),

 - вид и брой на продуктите,
 - начин на доставка на стоката,
 - данни на потребителя (телефонен номер, имейл), - начин на плащане на цена за покупка (в брой, с дебитна карта, с наложен платеж, по банков път, чрез компания за потребителски кредит). След изпращане на поръчка от потребителя, продавачът трябва незабавно да потвърди получаването ѝ по имейл или по телефон. Всяка поръчка изпратена от потребителя е маркирана с уникален номер, който е регистринан в системата за поръчки. Потребителят получава информация за номер на поръчка чрез обратна връзка по имейл или по телефон.

"E-Fulfillment с.р.о" има право да анулира поръчка или нейната част, ако не е възможно да достави стоките в необходим срок поради технически причини, които са не зависят от продавача и тези промени не са били известни в деня на създаването на поръчката. В случай на такава ситуация продавачът "E-Fulfillment с.р.о" незабавно ще се свърже с потребителя за да уговорят следващите действия.  Поръчката става задължителна когато се обработи и потвърди по имейл на електронна поща на потребителя. Обработената поръчка не може да бъде анулирана от продавача. В случай, че потребителят вече е платил цена на поръчката (проформа фактура) или част от нея и няма споразумение между "E-Fulfillment с.р.о" и потребителя да предостави други стоки със същото качество и цена или друго изпълнение на тяхната замяна, продавачът "E-Fulfillment с.р.о" е дължен да възстанови сумата платена за стока (или част от сумата) от потребителя в рамките на 14 работни дни от оттеглянето на потребителя от поръчката по сметка на потребителя или до адрес на потребителя.

 

В съответствие разпоредбите на 12 ал. 1 от закон №. 108/2000 Д. в. за защита на потребителя при  продажба на стоки и предоставяне на услуги въз основа директна продажба или продажба от разстояние чрез изпращане до адрес, потребителът има право да се откаже от договора в срок до 7 работни дни от получаване на стоката без да посочва причина. В случай, че потребител упражни правото да се откаже от договора в рамките на посочения период, доставчикът няма да изисква възстановяване на доказано направени необходими разходи свързани с оттеглянето от договора извън приложимото законодателство.

Оттегляйки се от договора, договарящите се страни са задължени да върнат взаимно предоставените услуги. Ако потребителят вече е взел поръчаната стока, той е длъжен да я върне в оригиналната потребителска опаковка, при условие че е запознат с характеристиките на продукта.
Също така потребителят е длъжен да посочи данни за контакт и номер на банковата му сметка при оттегляне от договора, на който сумата на поръчаните стоки трябва да бъде платена от продавача, освен ако не се съгласи да вземе парична сума лично в магазина. Продавачът се задължава да изплати платената сума незабавно след връщане на поръчаните стоки, но не по-късно от срок до 7 дни.

Оттеглянето от договора без посочване на причина не е възможно, ако стоките са били използвани и частично износени. Също така не е възможно да се оттегля от договора без да посочване на причина на стока, която се изключва поради хигиенни причини. Ако върнатите стоки са непълни, повредени или видимо използвани, продавачът ще изисква от купувача да заплати за разходи и щети причинени от приложимото законодателство.

Ако потребителят иска да върне поръчаната стока, но тя вече е повредена, използвана, частично износена или в състояние, което не съответства на условието да е в същия вид както беше изпратена от Продавача, това не е отказ от договора. В такъв случай Продавачът може да откаже да одобри заявка от Купувача за отказ от договора, или след договорка с Купувача може да преспадне такава сума от сумата, платена от потребителя за поръчаните стоки или да откаже да изпълни връщането изцяло.

Отговорност за грешки, гаранция, рекламация

Продавачът предоставя 24-месечна гаранция за стоки, освен ако производителят не дава по-дълга гаранция. Гаранцията започва да тече от дата на взимането на артикула от купувача. Купувачът потвърждава, че е длъжен да провери и разгледа стоките веднага след взимаето им. В случай, че стоките при получаване от купувача не отговарят на договора за покупка, купувачът е длъжен незабавно да уведоми продавача. В случай, че:

* това е повреда, която може да се премахне/поправи, купувачът има право за безплатна замяна на стоката без съответно ненужно забавяне. Купувачът потвърждава, че Продавачът има право да замени дефектните стоки за неповредени стоки, вместо да отстранява дефекта на повредена/дефектна стока, ако това не причинява сериозни затруднения на Купувача

* повреда е непоправима, която не позволява правилното използване на стоките, купувачът има право да замени стоки или право да се откаже от договора

* това е непоправима повреда, но не пречи на стоките да се използват правилно по предназначение, купувачът има право на оправдана отстъпка от цената на стоката.

* повреда е отстранима, но купувачът не може правилно да използва артикула поради повтаряща се повреда след ремонт или за голям брой грешки, купувачът има право да замени стока или да се откаже от договора.

Купувачът взима под внимание, че Продавачът не носи отговорност за дефекти на стоките причинени в причинно-следствената връзка с действието или пропуска на Купувача, използването на стоките в противоречие с нормалното използване или инструкциите за употреба, ако има такива. Гаранцията не покрива нормалното и естествено износване на продукта, което зависи от интензивността на ползването му, нито механичното износване или повреда на продукта, ако е причинено от груба сила. Клиентът е длъжен да поиска първия открит дефект веднага след откриването му, проявата му.

По искане на купувача продавачът е длъжен да представи гаранция в писмена форма, т.е. чрез издаване на гаранционен сертификат. Ако Продавачът предостави за стоките по-дълги срокове от законовата гаранция, нейните условия и времетраене се посочват в гаранционния сертификат. Гаранционната карта трябва да съдържа име и фамилия на продавача или фирмено име на продавача, регистрационен номер на фирма, седалище на продавача, ако е юридическо лице, или местожителство, ако е физическо лице. Когато естеството на случая позволява това, достатъчно е да се издаде документ за покупка вместо гаранционния сертификат.

Мястото на прием на рекламация е адресът на "E-Fulfillment с.р.о", ул. Vojenská 2, 040 01, Košice, Словакия, където се изпращат заявените стоки. Ако естеството на случая го позволява, Продавачът може, в съгласие с купувача, да определи друго място в Българската република, за да поеме заявка за рекламация, да извърши гаранционно обслужване или ремонт (напр. Списък на гаранционните услуги и сервизи за ремонт, посочени в гаранционния сертификат).

Купувачът е длъжен да докаже сключването на договора за покупко-продажба чрез документ за покупка, ако издаден такова и с гаранционна карта (срокова разписка ако е издадена такава). Ако на купувача е издадена гаранционна карта от производителя, тази гаранционна карта трябва да бъде подадена при изпращане на рекламация.

Продавачът се задължава да се обработи заявка за рекламация незабавно, ако това е възможно на място, и не по-късно от 30 календарни дни от датата на рекламацията, освен ако Продавачът и Купувачът не се споразумеят друго.

Продавачът издава на Купувача запис на обработка на рекламацията, като посочва датата и начина на обработка на рекламацията включително потвърждение на ремонт  и продължителността му ако е направен такъв, или писмена обяснение и причина за отхвърляне на рекламацията.Продавачът доставя ремонтираните или заменени стоки до адреса на Купувача за своя сметка. Можете да изпращате писмени оплаквания и предложения на адреса на компанията или на имейл на zdravei@heliumking.bg или.

Цена на стокитеВсичките цени посочени на уебсайта са крайни с включено ДДС и без допълнително увеличение на самата цена на продукта. Цените са валидни от деня на добавяне на стоките в офертата - датата на нейното публикуване с цената до изчерпване на количествата в електронния магазин. Собственикът на сайта си запазва правото да променя цените в случай на неправомерна неоторизирана намеса в съдържанието на сайта. Крайната цена за купувача е посочена в потвърждението на поръчката. Посочените цени са нашите нормални цени на дребно, но в електронен магазин може да се различават от цените на дребно в нашите физически магазини. За покупката в електронния магазин винаги е валидна цената посочена в офертата на конкретен продукт.

Внимавайте: цената може да бъде индивидуално договорена по телефона - също така се коригира чрез кумулативна отстъпка в зависимост от обема на покупката, начина на плащане или резервация с авансово плащане. Запазваме си правото за корекция на цените. Техническата спецификация и външният вид на продукта могат да варират в някои детайли в зависимост от производителя. Стоките с отстъпка на склад могат да имат незначителни естетически дефекти, които не влияят на нейната функционалност.

Поръчката на Купувача е потвърждаването му се води като сключен договор между Купувача и Продавача и архивира се с цел за по-нататъшно запазване в регистъра на поръчки. Отделните технически стъпки водещи до сключването на договора са известни на Потребителя от процеса на извършване на поръчката. Договорът се сключва на български език или може да бъде сключен на други езици, освен ако това не е причина за невъзможността му да сключи. Купувачът има възможност да коригира грешки, възникнали при въвеждане на данни, преди да направи поръчка.

Условия за доставка
Срокът за доставка е според зависимост от наличност в склада, което може да е в срок от 24 часа. Доставката се заявява по телефон или електронна поща при потвърждаване на поръчката. Стоките се доставят с данъчни документи, гаранционна карта, инструкции за употреба и списък с описаното съдържание на поръчката. Срокът за доставка е същия както за поръчки с плащане на фактура или с наложен платеж, но при плащане на фактура с банков превод срокът започва да се брои от захранването на нашата сметка, освен ако не е уговорено друго.
Повреда на стоките по време на транспортаАко стоките се доставят на купувача във видимо повредена потребителска опаковка необходимо е Купувачът да поиска от превозвача да напише протокол за щетата, защото той ще послужи като прикачен файл за рекламацията на повредени стоки по време на транспорта. Ако пратката не е видимо повредена в опаковката и Купувачът открие щети по стоките след доставката, той има право да заяви запис за щетите при превозвача в рамките на 24 часа. За да се приеме искането за рекламация е необходимо да се приложи протокола за щета с рекламацията. В случай че имате въпроси, моля, свържете се с отдела за рекламации на "E-Fulfillment с.р.о", ул. Vojenská 2, 040 01, Košice.

Начин на доставка и допълнителни такси
- Доставка с куриер с наложен платеж: 5, 90 лв

Всички продукти на нашият сайт са:
със законоустановеният гаранционен срок от 24 месеца или 2 години от покупката съгласно Гражданския кодекс №. 40/1964
със законен срок за скрити дефекти.

Изпратете ни вашите оплаквания на :

"PaySupport s.r.o."

Záhradnícka 46/A 821 08 Bratislava

Надзорният орган е Словашката търговска инспекция със седалище в Кошице за района на Кошице, Пощенска кутия 35, ул. Вратна 3, Кошице.